วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หุ่นสวย หน้าใส สุขภาพดี


"หุ่นสวย หน้าใส สุขภาพดี"
เลือกได้ที่  เอเชียนไลฟ์


ผลิตภัณฑ์ เอเชียนไลฟ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่


ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดย เอเชียนไลฟ์ Asianlife มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อควมงาม และ ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน เช่น Bim100, GM1, Garcinia, GM-1, TrimOne, Lyfe, 7wonders เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากผลงานการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ BIM Team ของเอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์ (Asian Nutraceutical Centre) โดยมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนี้


1) มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้

2) มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100%
3) มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินกว่า 90%Web Counters
Share |